OFERTA NASZEJ FIRMY

Firma GEOSIM oferuje wykonanie badań geologicznych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego Państwa inwestycji. Wszystkie badania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W tym celu określana jest odpowiednia kategoria geotechniczna obiektu oraz na podstawie badań geologicznych, określane są warunki gruntowe w zależności od ich skomplikowania. Podstawowy zakres badań geotechnicznych obejmuje wykonanie wierceń geologicznych w celu rozpoznania rodzaju gruntu pod względem litologicznym i określenia stopnia plastyczności IL gruntów spoistych (drobnoziarnistych). W przypadku występowania w podłożu piasków dodatkowo wykonujemy sondowania dynamiczne w celu określenia ich stopnia zagęszczenia ID.

 

stos dokumentów

 

wiertła na ziemi

Wyniki badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych. przedstawiane są w
formie:

  • opinii geotechnicznej
  • dokumentacji badań podłoża budowlanego
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

W ramach badań geotechnicznych wykonujemy:

  • wiercenia ręczne do głębokości 4,0m p.p.t. oraz wiercenia
    mechaniczne do głębokości 20,0m p.p.t.,
  • sondowania dynamiczne DPL (SD-10), DPM (SD-30), DPH (SD-50),
    DPSH (SD-63,5),
  • sondowania statyczne CPT, CPTU, SCPTU
przekrój gleby i wizualizacja domu

Dowiedz się więcej

Przed zakupem działki

budowa domu jednorodzinnego i wielorodzinego

Dowiedz się więcej

Domy jednorodzinne i wielorodzinne

konstrukcja pod hale i niebieski budynek

Dowiedz się więcej

Hale magazynowe i obiekty kubaturowe

farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe

Dowiedz się więcej

Elektrownie fotowoltaiczne i farmy wiatrowe

próbki ziemi i próbki w probówkach

Dowiedz się więcej

Laboratorium