ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE i FARMY WIATROWE

Stale współpracujemy z firmami projektującymi i budującymi elektrownie fotowoltaiczne. Znajomość tematu oraz doświadczenie w tego typu badaniach, pozwala nam na rzetelne zaplanowanie prac geologicznych i ich wykonanie. Prowadziliśmy badania geologiczne na terenie kraju w kilkudziesięciu lokalizacjach związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych.

 

farma wiatrowa

 

farma fotowoltaiczna

Największym wyzwaniem są badania geologiczne pod projektowane farmy wiatrowe. Oprócz standardowych wierceń geologicznych i pobierania próbek do laboratorium gruntowego, wykonujemy również sondowania statyczne CPTU. Ze względu na rodzaj inwestycji wyniki naszych badań opracowujemy w postaci dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.