HALE MAGAZYNOWE I OBIEKTY KUBATUROW

Wieloletnie doświadczenie w zakresie geotechniki pozwoliło nam nawiązać współpracę z biurami projektowymi oraz producentami hal magazynowych. Prowadzone przez nas badania geologiczne określają warunki gruntow4e występujące w podłożu oraz ich złożoność. Wykonujemy badania w celu określenia parametrów geotechnicznych warstw podłoża w miejscu projektowanej hali – w obrysie projektowanych fundamentów oraz wewnątrz istniejących hal

niebieski garaż

0metalowy stelaż pod hale przemysłową

Budownictwo kubaturowe to nie tylko hale magazynowe. Realizowaliśmy już badania geologiczne pod planowane zakłady produkcyjne i fabryki. Prowadziliśmy badania związane z realizacją galerii handlowych i marketów spożywczych, hali sportowej z zapleczem socjalnym, budynku ochotniczej straży pożarnej oraz budową kościoła.