LABORATORIUM

Podczas prowadzonych wierceń geologicznych na życzenie Klienta pobieramy dodatkowo próbki gruntu do badań laboratoryjnych. Starannie zapakowane próbki gruntu są opisane i wysyłane do naszego laboratorium w celu określenia rodzaju gruntu pod względem litologicznym a także określenia podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu.

 

próbki gleby w probówkach

 

pobieranie materiału z gleby

- pobieramy próbki gruntu do badań laboratoryjnych na oznaczenie:

  • analiza sitowa gruntów sypkich na sucho i na mokro
  • oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów niespoistych IS
  • analiza areometryczna gruntów spoistych
  • oznaczanie wilgotności naturalnej Wn
  • oznaczanie granicy płynności WL
  • oznaczanie granicy plastyczności Wp
  • oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych IL

- pobieramy próbki wody do badań laboratoryjnych w celu oznaczenia
stopnia agresywności korozyjnej wód w stosunku do materiałów
budowlanych (stali i betonu).